Program 500+ Jak otrzymać świadczenie ?


Program 500+ w trzech krokach

Program 500+ to systemowe wparcie polskiej rodziny.  Każda rodzina, która złoży wniosek otrzyma nieopodatkowane 500 złotych na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód. Rodziny o niskim progu dochodowym otrzymają świadczenie także na pierwsze dziecko, jednak tylko wtedy, gdy dochód rodziny na osobę nie przekracza 800 zł. W sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł. Gdy rodzina ubiegać sie będzie o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie musiała przedkładać żadnych dokumentów z Urzędu Skarbowego, jednak gdy złożymy wniosek o wypłatę także na pierwsze dziecko, w tym wypadku co roku trzeba będzie potwierdzić fakt iż nie przekroczyliśmy progu dochodowego. Świadczenie 500+ nie jest opodatkowane, więc rodziny nie będą musiały odprowadzać od tej kwoty podatku. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Program 500+

Powyższe świadczenie będzie wypłacał Urząd Miasta, Gminy lub Ośrodek pomocy społecznej. Wniosek należy składać co roku w miejscu zamieszkania. Można go złożyć osobiście, online lub wysłać pocztą. We wniosku należy podać dane osoby ubiegającej się o świadczenie, a także dane wszystkich członków rodziny na których mamy owe świadczenie otrzymać. Gmina lub urząd miasta same będą występowały o informację o dochodach do urzędu skarbowego, więc omijamy tę procedurę. Świadczenie nie będzie liczone do dochodu także wszystkie świadczenia, które rodzina otrzymywała wcześniej tj. dodatek mieszkaniowy, świadczeń rodzinnych czy wypłaty z funduszu alimentacyjnego nie ulegną zmianie.

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 roku. Jeśli rodzina złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od startu programu, otrzyma wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Jeśli rodzice złożą wniosek po tych trzech miesiącach, wypłata świadczenia będzie obowiązywała od miesiąca złożenia wniosku. Pierwszy okres na który zostanie przyznane świadczenie rozpocznie się 1 kwietnia 2016 zaś skończy 30 września 2017 roku. W następnych latach okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku.

Dla zainteresowanych załączam wnioski do Programu 500+ w formatach PDF i Word. Wniosek PDF. Wniosek Word.

Uwaga. Nie jesteśmy pośrednikiem w wypełnianiu wniosków, nie pobieramy żadnych opłat. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane powyższym tekstem.